Komplett kompetens för alla typer av bygguppdrag

Olofsson bygg grundades 1970. Då var företaget inte mer än ett enmansbolag. 2007 genomfördes ett ägarskifte, och bolaget har idag vuxit till en betydelsefull storlek där vi kan erbjuda ett heltäckande erbjudande. Samtidigt är vår historia som bygger på genuinitet och ärlighet en viktig hörnsten. Sedan starten drivs Olofsson med hög kvalitet, social närhet och god service som ledord.

Vårt erbjudande är uppdelat på tre verksamhetsområden. I varje område arbetar yrkeskunnig och specialiserad arbetskraft. Våra medarbetare hjälper dig dessutom med lyhörd service och genom att ta fram kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

KONCEPTBYGGNATION

Vi har nu under ett drygt decennium utfört konceptbyggnationer runt hela Sverige, från Sundsvall till Malmö. Framförallt har vi byggt åt restaurangkedjor (McDonalds och Pizza Hut etc.) samt åt butikskedjor. Därmed har vi under en längre tid byggt upp kompetens och kontaktnät för att ta oss an koncept i skiftande storlek och med varierade förutsättningar. Vi klarar en hög installationstäthet, kan aktuella standarder, jobbar flexibelt med speciallösningar och är duktiga på att ta fram bästa möjliga kvalitet för pengarna.

LOGISTIK OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Vi arbetar idag med logistikfastigheter och produktionsanläggningar över hela Norden. Vi hjälper dig med dina branschspecifika byggnadsbehov för såväl beslut kring geografiska lägen som teknisk utformning av byggnader och mycket annat. Våra erfarna projektledare har stor kompetens om vilka risker och möjligheter som finns i byggprojekt och kan därför göra väl avvägda beslut redan i ett tidigt skede. Många av våra kundrelationer är långvariga, vilket har inneburit ökad kundkännedom med smidigare och kostnadseffektivare byggprocesser för varje år.

ENTREPRENAD

Inom entreprenad kan vi utföra uppdrag i hela Västsverige, och vi är som mest verksamma i Boråsområdet. Främst bygger vi samhällsbyggnationer, kommersiella fastigheter, kontor och bostadsrättsföreningar. Samtidigt utför vi också alla typer av rotrenoveringar och lokalanpassningar. Vi hanterar enkelt utmaningar som korta ledtider och speciallösningar eftersom vi alltid kan mobilisera snabbt.

CERTIFIERINGAR & MEDLEMSKAP

Olofsson Bygg & Entreprenad är certifierade inom ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Vi är även certifierade inom GVK-tätskikt och medlemmar i Sveriges Byggindustrier och har naturligtvis kollektivavtal. Vi arbetar efter vår Policyer för arbetsmiljö, kvalitet och miljö som går att finna här.

 

 

Olofsson Bygg

Därför ska du välja Olofsson Bygg

Läs mer
KonceptSe projekt
Lager & LogistikSe projekt
EntreprenadSe projekt