Därför ska du välja Olofsson Bygg

Olofsson Bygg växer lugnt och tryggt med en genomtänkt långsiktig vision och ett utförande som är hållbart avseende material, arbetskraft och relationer. Med lång erfarenhet i branschen kan vi idag erbjuda ett koncept som verkligen fungerar.

1 Effektiv organisation som grund

Tack vare vår flexibla organisation garanterar vi korta beslutsvägar och en unik anpassbarhet. Detta är mycket uppskattat bland våra befintliga kunder. Vi brukar säga att vi har det lilla företagets närhet och det stora företagets resurser.

2 Erfaren och ständigt uppdaterad yrkesskicklighet 

Under åren har vi samlat en bred erfarenhet och yrkesskicklighet som gör det möjligt att ta oss an alla sorters bygguppdrag. För att vår personal ska vara uppdaterade på material och regler från alla våra områden flyttar vi dem kontinuerligt mellan olika typer av projekt.

3 Kostnadseffektiv förutsägbarhet

Med vår erfarenhet är vi en trygg partner för ditt byggprojekt med strikta produktions- och kostnadskalkyler. Vårt engagemang innebär även att vi informerar dig om alternativa materialval och arbetssätt som är mer kostnadseffektiva eller miljövänliga.

4 Bygger långa hållbara relationer

För oss är det viktigt att kvaliteten är så bra som du har förväntat dig. Under byggprocessen håller vi en tät dialog och informerar om uppdragets utveckling där du har en tydlig överblick över tidplan, kvalitet och pris. Efter projekten följer vi upp vårt slutresultat.

Om Olofsson ByggLäs mer